Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçi,

Estetikev.net olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusuna büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

Estetikev.net, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve kapsamda işleyen “Veri Sorumlusu”dur:

Firma Adı: Estetikev.net

Adres: Pazariçi Mah. Ağaçlı Sok. No15/b G.O.P. / İST.

Telefon:05327668398

E-posta: estetikev@gmail.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Estetikev.net olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve sağlamak,
 • Sitemizin kullanımını analiz etmek ve iyileştirmek,
 • İletişim ve müşteri hizmetleri süreçlerini yönetmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlenen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve saklanacak süreyle sınırlı olacaktır. İlgili mevzuattaki saklama ve imha süreleri dikkate alınacaktır.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir. Ayrıca, açık rızanızın bulunması halinde ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verileriniz işlenecektir.

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve yalnızca belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme,
 • Otomatik sistemlerle kişisel verilerinizin analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Haklarınızı kullanmak için [firmamızla iletişime geçebilirsiniz/e-posta gönderebilirsiniz/form doldurabilirsiniz].

7. Güncelleme ve Değişiklikler

Bu Aydınlatma Metni, yürürlükteki mevzuat ve işimizin gereklilikleri doğrultusunda güncellenebilir ve değiştirilebilir. Güncellenmiş metni web sitemizde yayınlamak suretiyle sizleri bilgilendireceğiz.

Saygılarımızla, Estetikev.net